Impressum

Impressum

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.rau-cosmetics.sk je:

Martina Zwingerová, Jégého 17/220, 82108 Bratislava

IČO: 50725653

DIČ: 1079324730

Bankové spojenie: IBAN: SK6302000000003569571653   

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava,  Živnostenský register č. 110-254651        

E-mail: info@rau-cosmetics.sk