Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou https://www.rau-cosmetics.sk/cz je:

Muni s.r.o., Jégého 17/220, 82108 Bratislava

IČO: 53310438

DIČ: 2121363739

Bankovní spojení: IBAN: SK6383300000002301899848

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 148652/B

E-mail: info@rau-cosmetics.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce

Prievozská 32

820 07 Bratislava

Článek I - Pojmy

Prodávající

Právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím E-shopu prodává Zboží

Spotřebitel

fyzická osoba, která nakupuje Zboží prostřednictvím internetového obchodu na Doméně https://www.rau-cosmetics.sk/cz a jejíž tento Zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání

E-shop

internetový obchod Prodávajícího umístěn na doméně https://www.rau-cosmetics.sk/cz

Zboží

Zboží nabízené prostřednictvím E-shopu

Objednávka

úkon Spotřebitele v souvislosti s E-shopem, který vyjadřuje vůli Spotřebitele nakoupit Zboží v E-shopu

Cena

celková cena uvedená v Objednávce, zejména cena za veškerý Zboží, které si Spotřebitel objednal a je uveden v Objednávce včetně ceny Dopravního

Dopravní

cena za dopravu Zboží k Spotřebiteli.

VOP

 tyto všeobecné obchodní podmínky

Článek II - Obecná ustanovení

Tyto VOP upravují:
- proces nákupu Zboží Spotřebitelem prostřednictvím E-shopu,

- podmínky prodeje a nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího,

- práva a povinnosti smluvních stran, t. j. Prodávajícího a Spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží prostřednictvím E-shopu prodávajícího.

- jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Článek III - Objednávka a uzavření smlouvy

Spotřebitel si objednává Zboží u Prodávajícího přes E-shop umístěný pod doménou https://www.rau-cosmetics.sk/cz.
Popis toho kterého Zboží, jeho vlastnosti, dostupnost na skladě, jeho cena jsou uvedeny v E-shopu při tom kterém zboží. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.
Při nákupu Zboží v E-shopu se spotřebitel registruje a vyplní údaje, které od něho E-shop vyžaduje. Údaje, které vyplnil budou bezpečně uloženy v elektronické databázi E-shopu. Spotřebitel může svou registraci kdykoliv zrušit.
Po úspěšné registraci bude mít Spotřebitel přístup ke svému uživatelskému účtu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech hlásit v E-shopu. Při každém dalším nákupu se Spotřebitel už neregistruje, stačí, aby se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásil ke svému účtu v E-shopu.
Spotřebitel objednává Zboží u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu, a to podle pokynů uvedených v tomto E-shopu.
Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" při tom kterém zboží se objednané Zboží automaticky přidá do nákupního košíku toho kterého Spotřebitele. Nákupní košík daného Spotřebitele je tomuto Spotřebiteli kdykoliv během vytváření Objednávky k dispozici k nahlédnutí.
V náhledu nákupního košíku si Spotřebitel zároveň zvolí způsob dopravy Zboží podle možností, které nabízí Prodávající.
K cenám za jednotlivé Dodávky se připočte cena za Dopravní podle zvoleného druhu dopravy, pokud Prodávající umožňuje dopravit Zboží několika způsoby.
Objednávku Spotřebitel dokončí stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby". Předtím je Spotřebitel povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zakliknutím tlačítka "Potvrzuji, že jsem se seznámil / a se Všeobecnými obchodními podmínkami E-shopu www.rau-cosmetics.sk. Odesláním Objednávky, t. j. stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby" Spotřebitel zároveň potvrzuje, že se seznámil / byl Prodávajícím informován o:
- vlastnostech Zboží,

- celkové Cene, kterou je Spotřebitel povinen Prodávajícímu uhradit.

11. Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v systému E-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu Spotřebitele, kterou
tento uvedl při registraci, následující:

- potvrzení Objednávky s informacemi o Objednávce

- VOP

- vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

 

12. Doručením potvrzení o přijetí objednávky podle bodu 11 tohoto článku VOP spolu s ostatními dokumenty Spotřebiteli se smlouva o koupi Zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v Objednávce specifikovaného Zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek, které jsou obsaženy v dokumentech podle bodu 11 tohoto článku VOP.

Článek IV - Platební a dodací podmínky

Všechny ceny zboží v Objednávce i v E-shopu jsou bez ceny za Dopravu. Cenu podle Objednávky může Spotřebitel uhradit:
bankovním převodem na účet uvedený v Objednávce