Ochrana osobních údajů

1. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen "OÚ").

Udělením souhlasu se zpracováním OÚ na portálu www.rau.cosmetics.sk poskytujete provozovateli Muni s.r.o. s místem podnikání Jégého 177/220, 82108 Bratislava, IČO: 53310438, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 148652/B (dále jen "provozovatel") souhlas vážný a svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby (kupujícího) ve formě jednoznačně potvrzujícího úkonu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, a také podle ustanovení zákona č. 18/2018 Sb, ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění provozovateli (dále jen "GDPR a ZÁKON").

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ

Pokud jste nám poskytli OÚ, budou použity na následující účely:

2.1 E-shop - Provozovatel zpracovává osobní údaje:

pro účely registrace na webové stránce internetového obchodu provozovatele (eshopu).

za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a údaje o zakoupeném zboží. Na e-mail, bude zasláno potvrzení objednávky a zároveň můžete sledovat i stav vaší objednávky,

pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě 1. i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené při uplatnění reklamaci.

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě registrace, nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží a řešení pojistných událostí 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba (kupující) nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby (kupujícího) t. j. jde o smluvní požadavek a v případě vyřizování reklamací 6 odst. 1 písm. c) GDPR t.j. plnění zákonné povinnosti provozovatele.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním objednávky, reklamací a pojistných událostí

orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

Při objednávce zboží e-mailem nebo smskou provozovatel zpracovává následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o objednávce. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování osobních údajů provozovatelem je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

2.2 Marketing - pro marketingové účely, pokud jste udělili souhlas provozovateli, a to odkliknutím políčka "Chci vědět o akcích a slevách (newsletter)" při odesílání objednávky. Pokud si dotyčná osoba nepřeje dostávat tyto nabídky, jednoduše se odhlásí zadáním své e-mailové adresy do políčka newsletter na www.rau-cosmetics.sk a potvrzením zrušení odběru. Pod marketingovými účely se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletters, informace o produktech a novinkách. V rámci marketingu provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob i pro účely zjišťování spokojenosti zákazníků. Pokud odkliknete políčko "nesouhlasí se zasláním dotazníku spokojenosti" při odesílání objednávky, dotazník na zjištění spokojenosti Vám nebude odeslán.

Provozovatel zpracovává OÚ nakolik je to nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a ZÁKONA).

2.3 Uplatňování nároků provozovatele - provozovatel zpracovává pro účely svých nároků údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby provozovatelem, údaje uvedené v žalobě proti provozovateli, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů provozovatele.

Účelem zpracování těchto OÚ je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování OÚ provozovatelem je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele. Oprávněným zájmům provozovatele je přitom ochrana jeho majetku i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči provozovateli.

Příjemcem OÚ jsou soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.

OÚ jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči provozovateli uplatňovány nároky nebo během které si provozovatel může uplatnit